Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện làm việc với UBND huyện về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dưng Nông thôn mới trên địa bàn huyện
False 14977Ngày cập nhật 24/05/2020

     Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân huyện làm việc tại UBND huyện về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ đầu năm 2019 đến tháng 4/2020. Do đồng chí Mai Văn Dũng – Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn; các đồng chí trong Thường HĐND huyện, lãnh đạo các Ban HĐND huyện; đồng chí Phạm Văn Cường – Phó Chủ tịch UBMT huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan đoàn thể; các phòng ban liên quan và Văn phòng HĐND - UBND huyện.

           Qua nghe báo cáo hơn một năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Nam Đông. Qua đó, huyện đã phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện. Từ tháng 01/2019 đến quý I/2020 huyện đã lắp đặt 04 bảng Pa nô dọc tuyến đường 14B; phối hợp với Văn phòng điều phối NTM tỉnh tổ chức 02 lớp tập huấn: 01 lớp cho Ban quản lý xã, 01 lớp cho Ban phát triển thôn về các kỹ năng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; huyện tổ chức 8 lớp tập huấn: 02 lớp cho các thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý cấp xã và 06 lớp cho các thành viên Ban phát triển thôn về kỹ năng chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới.

           Từ đó, nhân dân đã tích cực hưởng ứng phong trào, thực hiện các công việc thuộc về trách nhiệm của mình, cụ thể kết quả thực hiện năm 2019 như sau: Sản xuất nông nghiệp đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; có 273 hộ đầu tư làm nhà ở (làm mới 171 nhà, nâng cấp sửa chữa 102 nhà); làm hố xí hợp vệ sinh có 230 hộ (tự hoại 136 cái, hai ngăn 94 cái); cứng hóa sân nhà 78 hộ; cứng hóa đường từ ngõ vào nhà 75 hộ; chỉnh trang, sửa chữa, làm mới hàng rào 4.271 hộ; hiến đất làm các công trình 308 hộ với diện tích 101.987 m2; huy động 13.874 ngày công lao động để chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, làm các công trình công cộng, thực hiện ngày Chủ nhật Xanh; có 45/55 thôn đã thực hiện chiếu sáng các tuyến đường trục thôn, xóm; kinh phí nhân dân đóng góp 666,2 triệu đồng để làm đường bê tông ngõ xóm, thắp điện chiếu sáng các tuyến đường,...

        Đánh giá kết quả thực hiện 9 tiêu chí cấp huyện đến quý I/2020 đã đạt 8/9 tiêu chí (tiêu chí sản xuất chưa đạt); kết quả thực hiện 19 tiêu chí các xã: Có 03 xã đạt 19/19 tiêu chí (Hương Xuân, Thượng Quảng, Thượng Lộ); có 03 xã đạt 18/19 tiêu chí (Xã Hương Phú, Hương Lộc, Thượng Nhật; có 01 xã đạt 16/19 tiêu chí (Hương Sơn); có 02 xã đạt 12/19 tiêu chí (Xã Hương Hữu, Thượng Long). Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và địa phương đã chủ động tham gia, vận động, tuyên tuyền và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực góp phần đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Phấn đấu đưa huyện Nam Đông sớm trở thành huyện Nông thôn mới theo lộ trình./.

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.991.746
Truy cập hiện tại 4.795