Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội đồng nhân dân huyện giám sát kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tại Thượng Quảng
False 19710Ngày cập nhật 09/05/2020

      Vừa qua, đoàn công tác Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát tại UBND xã Thượng Quảng về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Thành phần tham dự bao gồm: Đồng chí Huỳnh Thị Lan– Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Trưởng đoàn; các đồng chí  trong Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo 2 Ban của HĐND huyện; đại diện Mặt trận, đoàn thể cấp huyện; phòng Lao động TBXH, phòng Nông nghiệp – PTNT, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.

      Đồng chí Phó Trưởng đoàn triển khai nội dung buổi làm việc. Qua nghe Chủ tịch UBND xã Thượng Quảng báo cáo tình hình thực hiện việc xây dựng Nông thôn mới của xã, ý kiến tham gia thảo luận của các thành phần tham dự họp. Từ khi huyện phát động phong trào xây dựng nông thôn mới; UBND xã đã hưởng ứng tích cực, kết quả năm 2019 xã Thượng Quảng đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông nông thôn của xã đã được nâng cấp, mở rộng; đời sống vật chất tinh thần của người dân cơ bản được nâng lên; đã áp dụng khoa học kỷ thuật tiến bộ vào sản xuất nông nghiệp, giúp ngành nông nghiệp xã có những chuyển biến tích cực, tăng năng suất, thu nhập của người dân từ đó cũng được tăng lên đáng kể.

     Tuy nhiên, sau khi được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới đến nay một số tiêu chí duy trì thực hiện chưa đảm bảo như tiêu chi môi trường (vấn đề quy hoạch nghĩa trang); tiêu chí tổ chức sản xuất, các hợp tác xã chưa phát triển mạnh còn gặp khó khăn; việc xây dựng vườn kiểu mẫu kết quả chưa cao,…

      Qua đó, Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh, để thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới tốt hơn. Trong thời gian tới Đảng ủy và các cấp chính quyền địa phương quyết tâm hơn nữa, nâng cao vai trò trách nhiệm của mỗi các bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình; tổ chức họp giao trách nhiệm cho từng ngành, ban phát triển thôn có biện pháp tuyên truyền vận động người dân tiếp tục làm tốt nhựng nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của mình; phối hợp với các ngành tìm giải pháp thúc đẩy các hợp tác xã phát triển; cần có giải pháp hạn chế trồng keo trong đất vườn; định hướng khoanh vùng chăn nuôi tập trung tránh ô nhiểm môi trường; các Hợp tác xã cần liên kết để cung cấp các dịch vụ giống cây, con phù hợp cho người dân phát triển sản xuất; chỉ đạo làm tốt việc vận động chăn nuôi có chuồng trại; làm hố xí hợp vệ sinh, làm hàng rào xanh, sạch, đẹp,… Giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới./.

 

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.991.671
Truy cập hiện tại 4.772