Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội đồng nhân dân huyện giám sát kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tại Thượng Lộ
False 18026Ngày cập nhật 09/05/2020

   Chiều ngày 06/5/2020 đoàn công tác Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát tại xã Thượng Lộ nắm tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Thành phần tham dự bao gồm: Đồng chí Huỳnh Thị Lan– Phó Chủ tịch HĐND huyện- Phó Trưởng đoàn; các đồng chí  trong Thường trực, lãnh đạo 2 Ban của HĐND huyện; đại diện các ngành đoàn thể cấp huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.

      Làm việc với UBND xã Thượng Lộ, đồng chí Phó Trưởng đoàn triển khai nội dung buổi làm việc. Sau khi nghe Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Lộ báo cáo tình hình thực hiện việc xây dựng Nông thôn mới của xã, ý kiến tham gia thảo luận của các thành phần tham dự họp. Nhìn chung, qua quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Thượng Lộ cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, tiến hành làm hồ sơ trình tỉnh phê duyệt và đang chờ các ngành đến thẩm định. Tuy nhiên, một số chi tiêu đánh giá chưa chính xác như: tiêu chí về lao động có việc làm; tiêu chí hộ nghèo (cần phải tách hộ bảo trợ ra),…

    Qua đó, Đồng chí Huỳnh Thị Lan – PCT HĐND huyện nhấn mạnh, xã Thượng Lộ là xã phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới cuối năm 2020. Do đó, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo các ngành đoàn thể xã và ban phát triển thôn tăng cường vận động người dân làm tốt trách nhiệm của mình về xây dựng nông thôn mới như làm hố xí hợp vệ sinh, làm hàng rào xanh, sạch, đẹp,…, gắn với việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, lựa chọn trồng các loại cây, con phù hợp với địa phương cho thu nhập cao để nâng cao thu nhập cho người dân, phấn đấu trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020./.

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.991.708
Truy cập hiện tại 4.780