Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội đồng nhân dân huyện giám sát kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tại Thượng Nhật
False 15850Ngày cập nhật 09/05/2020

    Ngày 06/5/2020 đoàn công tác Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát tại xã Thượng Nhật nắm tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Thành phần tham dự bao gồm: Đồng chí Mai Văn Dũng – CT HĐND huyện trưởng đoàn, đồng chí Huỳnh Thị Lan– Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Trưởng đoàn; các đồng chí  trong Thường trực, lãnh đạo 2 Ban của HĐND huyện; đại diện các ngành đoàn thể cấp huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.

 

     Đoàn tiến hành làm việc, đồng chí trưởng đoàn triển khai nội dung buổi làm việc. Sau khi nghe Chủ tịch UBND xã Thượng Nhật báo cáo tình hình thực hiện việc xây dựng Nông thôn mới của xã, ý kiến tham gia thảo luận của các thành phần tham dự họp. Nhìn chung, qua quá trình thực hiện nông thôn mới đến nay, cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông nông thôn của xã từng bước được nâng cấp, mở rộng; đời sống vật chất tinh thần của người dân cơ bản được nâng lên; đã áp dụng khoa học kỷ thuật tiến bộ vào sản xuất nông nghiệp, giúp ngành nông nghiệp xã có những chuyển biến tích cực, tăng năng suất, thu nhập của người dân từ đó cũng được tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, theo đánh giá của xã về các tiêu chí thực hiện nông thôn mới đến nay còn 3 tiêu chí chưa đạt, đạt non đó là tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa (có nhưng quy mô chưa đảm bảo),  nhà ở dân cư (còn 26 nhà tạm), môi trường (thiếu nước sạch) và một số nội dung khác.

    Qua đó, Đồng chí Mai Văn Dũng –CT HĐND huyện nhấn mạnh, xã Thượng Nhật là xã định hướng đạt chuẩn Nông thôn mới cuối năm 2020. Do đó, cần rà soát đánh giá đúng, sát thực với mục tiêu Nghị quyết đề ra. Đối với nhà tạm: cần phảo sát sàn lọc, phận loại để dễ dàn vận động, hướng dẫn người dân thực hiện có hiệu quả; Ban thường vụ Đảng ủy và cấp chính quyền địa phương tổ chức họp giao trách nhiệm cho từng ngành, ban phát triển thôn có biện pháp tuyên truyền, vận động đẩy nhanh công tác xóa nhà tạm. Về môi trường: chỉ đạo làm tốt việc vận động chăn nuôi có chuồng trại; làm hố xí hợp vệ sinh, làm hàng rào xanh, sạch, đẹp,… Duy trì phát triển, hạn chế phát sinh hộ nghèo; tuyên truyền, vận động người dân làm những việc thuộc trách nhiệm của người  mình. Ngoài ra, cần có chính sách thu hút đầu tư để phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, phấn đấu trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm./.

 

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.991.619
Truy cập hiện tại 4.752