Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết 06 của HĐND huyện
False 20775Ngày cập nhật 25/04/2020

    Ngày 17/4/2020 Đoàn giám sát HĐND huyện đã ban hành báo cáo số 06/BC-ĐGS về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND về “Phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện.

      Qua đó, Thường trực HĐND huyện đi đến thống nhất một số kiến nghị, để xuất UBND huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện hoàn thành Nghị quyết HĐND huyện đề ra đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể:

1. Đối với UBND huyện

- Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về phát triển nông nghiệp trong thời gian tới theo hướng: Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; ưu tiên phát triển hạ tầng kỹ thuật vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, khu gia trại, trang trại tập trung. Thường xuyên đôn đốc các ngành chức năng bám sát công việc và Đề án để tổ chức thực hiện. Gắn phát triển sản xuất, chăn nuôi với đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường;

- Nghiên cứu các giải pháp xử lý trồng keo trên đất vườn;

- Xây dựng hệ thống chỉ tiêu về phát triển nông nghiệp phù hợp với địa phường để thực hiện;

- Cần có giải pháp hỗ trợ duy trì hoạt động các Hợp tác xã trên địa bàn huyện, đặc biệt đối với các Hợp tác xã đã được thành lập;

- Chỉ đạo phòng Nông nghiệp – PTNT huyện chủ động phối hợp với các ngành liên quan và các xã khảo sát chọn và quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp tập trung; nghiên cứu giống cây trồng, vật nuôi phù hợp từng địa phương; chọn những hộ có khả năng, có nhu cầu làm vườn hoặc chăn nuôi để vận động, hỗ trợ chính sách phù hợp. Chọn các xã có điều kiện để tham mưu “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hình thành vùng sản xuất tập trung; phát triển các cây trồng, vật nuôi có giá trị, hiệu quả, an toàn; đẩy mạnh sản xuất hàng hóa và dịch vụ nông nghiệp”.

- Tăng cường hướng dẫn đưa công nghiệp, công nghệ cao vào áp dụng; đẩy mạnh sản xuất rau sạch, trồng hoa theo phương pháp công nghệ tiên tiến;

- Tiếp tục hướng dẫn các xã, thị trấn đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn, coi trọng đầu tư, chăm sóc, cải tạo vườn nhà, xây dựng vườn mẫu, mở rộng mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Thường xuyên quan tâm chất lượng cây giống, con giống.

2. Đối với các xã

- Đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND huyện về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020; trước tiên là tuyên truyền cán bộ, đảng viên thực hiện sau đó đến nhân dân.

- Mặt trận, các đoàn thể xã thường xuyên phối hợp chặt chẽ để tuyên truyền, phát động phong trào thi đua, vận động nhân dân phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là kinh tế vườn nhà đúng theo tinh thần nghị quyết của Đảng, Nhà nước. Vận động nhân dân khắc phục tình trạng sử dụng đất nông nghiệp không đúng mục đích, nhất là những diện tích đất vườn đang trồng keo.

- Thường trực HĐND các xã phải thường xuyên bám sát nhiệm vụ, quyền hạn để thực hiện tốt công việc của cấp mình theo quy định của Luật; tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 ở địa phương mình.

- UBND các xã phải chủ động xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp theo hướng khoa học, thiết thực; quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp; xây dựng quy chế quản lý; phân công các thành viên trong Ban quản lý xã và Ban phát triển thôn nắm chắc nhiệm vụ để hướng dẫn nhân dân sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Quan tâm thực hiện tốt công tác xoá vườn tạp, thâm canh phát triển kinh tế vườn, mạnh dạng chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang loại cây phù hợp; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo mô hình gia trại, trang trại.

Phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra./.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 5.668