Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch và đề cương giám sát Nông thôn mới của Thường trực HĐND huyện
False 14189Ngày cập nhật 20/04/2020

Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi dề cương và kế hoạch giám sát Nông thôn mới lên mục hoạt động Hội đồng nhân dân đề nghị các đơn vị, các xã vào cập nhật để thực hiện/

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 4.608