Tìm kiếm
Kế hoạch và đề cương giám sát Nông thôn mới của Thường trực HĐND huyện
False 10670Ngày cập nhật 20/04/2020

Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi dề cương và kế hoạch giám sát Nông thôn mới lên mục hoạt động Hội đồng nhân dân đề nghị các đơn vị, các xã vào cập nhật để thực hiện/

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.417.425
Truy cập hiện tại 4.047