Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo kết quả hoạt động Quý I của HĐND huyện năm 2020
False 13467Ngày cập nhật 09/04/2020

Văn phòng gửi Báo cáo kết quả hoạt động Quý I của HĐND huyện năm 2020. Đề nghị Đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn vào truy cập.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 4.695