Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021
False 12011Ngày cập nhật 27/07/2017

Ngày 18 tháng 7 năm 2016, tại Hội trường huyện, Hội đồng nhân dân huyện khoá VI tổ chức kỳ họp lần thứ 2, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp lần này HĐND đã nghe 05 báo cáo của UBND và UBMTTQVN huyện và 04 báo cáo thẩm tra của 2 ban HĐND huyện. HĐND huyện đã thống nhất thông qua 03 Nghị quyết.

1. Nghị quyết về một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2016

2. Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách 2015.

3. Nghị quyết phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020. 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 4.857