Tìm kiếm
Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
False 17860Ngày cập nhật 17/12/2019

Văn phòng gửi Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, đề nghị các ngành, các xã, thị trấn vào nghiên cứu tài liệu để thực hiện.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.585.721
Truy cập hiện tại 3.103