Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
False 21586Ngày cập nhật 17/12/2019

Văn phòng gửi Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Đề nghị các ngành vào lấy tài liệu để thực hiện

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.747.799
Truy cập hiện tại 107