Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nghị quyết thành lập đoàn giám sát "Về kết quả thực hiện Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND huyện về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020
False 21361Ngày cập nhật 17/12/2019

Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Nghị quyết thành lập đoàn giám sát "Về kết quả thực hiện Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND huyện về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020, đề nghị 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.747.720
Truy cập hiện tại 80