Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI
False 18498Ngày cập nhật 16/12/2019

Văn phòng chuyện Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI. Kính mong các đơn vị liên quan vào xem xét cập nhật

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.747.417
Truy cập hiện tại 5.235