Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội đồng nhân dân huyện họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
False 19417Ngày cập nhật 16/12/2019

   Vào lúc, 11 giờ 45 ngày 13/12/2019 Hội đồng nhân dân huyện đã kết thúc kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Sau 1 ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, dân chủ HĐND huyện đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.  

      HĐND đã xem xét 17 báo cáo, tờ trình và thông qua 06 Nghị quyết: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; về dự toán ngân sách năm 2020; về kết quả giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đến năm 2019; về thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện về phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ UVUB đối với ông Nguyễn Văn Thanh; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh UVUB của UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Hữu Ánh – Trưởng phòng Nông nghiệp PTNT huyện và ông Lê Văn Thân – Chỉ huy trưởng Quân sự huyện. HĐND huyện cũng đã dành thời gian để các cơ quan hữu quan giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

 

     Qua đó, Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh, sau kỳ họp này, tôi đề nghị các tổ đại biểu HĐND huyện sớm có kế hoạch tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp, truyền đạt nội dung các Nghị quyết HĐND huyện đã thông qua đến cử tri và nhân dân. Đồng thời, thường xuyên bám sát cơ sở để tìm hiểu, lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND huyện và đôn đốc việc giải quyết các ý kiến khiếu nại, tố cáo của công dân; gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của HĐND huyện.

     Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI đã thành công tốt đẹp. Thường trực HĐND huyện hoan nghênh sự chuẩn bị các báo cáo, tờ trình có chất lượng của UBND huyện và các cơ quan đơn vị liên quan; ghi nhận và hoan nghênh các ngành chức năng đã chuẩn bị và tham gia tốt các nội dung chương trình, góp phần vào thành công của kỳ họp. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, các vị đại biểu, khách mời đã dành thời gian tham dự, đóng góp vào thành công của kỳ họp; Chúc quý vị đại biểu cùng cử tri và nhân dân trong huyện mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công./.

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.135.874
Truy cập hiện tại 2.182