Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội đồng nhân dân huyện khai mạc kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
False 18615Ngày cập nhật 12/12/2019

       Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 12/12/2019 HĐND huyện Nam Đông chính thức khai mạc kỳ họp thứ 9 khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp có ông Cái Vĩnh Tuấn – UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, ông Trương Công Nam Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Nam Đông; các đồng chí Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, các vị đại biểu HĐND huyện, các ngành liên quan, các xã, thị trấn.

 

Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp thứ 9

 

      Tại kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa VI sẽ nghe và xem xét, quyết định các nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng an ninh của huyện năm 2020. Cụ thể như sau: Nghe UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; thu - chi ngân sách; công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8; báo cáo chỉ đạo điều hành; chương trình trọng điểm. Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Thông báo về tình hình hoạt động khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp tham gia xây dựng chính quyền năm 2019. Thường trực HĐND huyện báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND huyện năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020; báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8; báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện. Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục thi hành án huyện báo cáo tình hình công tác năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

     Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh, kỳ họp lần này quyết định nhiều nội dung rất quan trọng. Vì vây, Chủ tọa kỳ họp yêu cầu các vị đại biểu HĐND huyện, các đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để tham gia xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện có chất lượng, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn huyện;  thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020; góp phần thành công vào nội dung chương trình kỳ họp./.

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.755