Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu Uỷ viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021
False 36450Ngày cập nhật 11/12/2019

        Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu Uỷ viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Đề nghị các đại biểu HĐND, đại biểu khách mời các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn vào nghiên cứu (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9).

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.747.667
Truy cập hiện tại 53