Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa VI
False 23796Ngày cập nhật 06/12/2019

        Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa VI. Đề nghị các đại biểu HĐND, đại biểu khách mời các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn vào nghiên cứu phục vụ tốt cho kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI. (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9).

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.747.580
Truy cập hiện tại 40