Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khoa VI
False 20461Ngày cập nhật 06/12/2019

       Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khoa VI. Đề nghị các đại biểu HĐND, đại biểu khách mời các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn vào nghiên cứu phục vụ tốt cho kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI. (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9).

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.747.511
Truy cập hiện tại 5.269