Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội đồng nhân dân huyện thông báo giấy mới kỳ họp thư 9, HĐND huyện khóa VI
False 16658Ngày cập nhật 05/12/2019

GIẤY MỜI

Tham dự kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa VI

  

      Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông khoá VI tổ chức kỳ họp thứ 9, để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019; bàn và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

      Thời gian họp: 02 ngày, từ ngày 12 – 13 tháng 12 năm 2019

      Khai mạc: Vào lúc 8 giờ 00, ngày 12 tháng 12 năm 2019.

      Địa điểm:  Tại Hội trường huyện Nam Đông.

     Thường trực HĐND huyện Nam Đông kính mời quý vị đại biểu tham dự kỳ họp HĐND huyện./.

*Ghi chú: Thường trực HĐND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên, vào trang thông tin điện tử huyện: https://namdong.thuathienhue.gov.vn để nghiên cứu tài liệu kỳ họp thứ 9 (Vào mục hoidongnhandan => kyhopthu9 => tiếp theo muốn tìm văn bản Hội đồng vào mục hoidongnhandan, tìm văn bản Ủy ban vào mục uybannhandan); có gì vướng mắc xin liên hệ số điện thoại: 0388614519    gặp đồng chí Vương Thị Thiện để hướng dẫn thêm.                 

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 124