Tìm kiếm
Báo cáo kết quả công tác giải quyết, xét xử án năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
False 15618Ngày cập nhật 05/12/2019

Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo kết quả công tác giải quyết, xét xử án năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đề nghị các đại biểu HĐND, đại biểu khách mời các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn vào nghiên cứu phục vụ tốt cho kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI. (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9).

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.580.530
Truy cập hiện tại 3.012