Tìm kiếm
Báo cáo kết quả giám sát của HĐND huyện về tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đến năm 2019
False 9785Ngày cập nhật 05/12/2019

    Văn phòng HĐND và UBND huyện cập nhật Báo cáo kết quả giám sát của HĐND huyện về tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đến năm 2019. Đề nghị các đại biểu HĐND, đại biểu khách mời các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn vào nghiên cứu phục vụ tốt cho kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI. (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9).

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.580.478
Truy cập hiện tại 3.003