Tìm kiếm
Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa VI
False 15253Ngày cập nhật 03/12/2019

Văn phòng đã gửi nội dung Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa VI để các đại biểu HĐND, các đại biểu mời tham kỳ dự họp thứ 9 vào nghiên cứu (Tài liệu phục vụ kỳ họp).

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.580.383
Truy cập hiện tại 2.979