Tìm kiếm
Hội đồng nhận dân huyện Nam Đông Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 9
False 16126Ngày cập nhật 02/12/2019

Hội đồng nhận dân huyện Nam Đông Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 9

 

 

 

Ngày 02/12/2019 Hội đồng nhân dân ban hành Thông báo số 16/TB-HĐND  về việc triệu tập kỳ họp thứ 9, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Nội dung chủ yếu: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách năm 2019 và bàn phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020; quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

 

  Thường trực HĐND huyện đề nghị các vị Đại biểu HĐND huyện cần lưu ý một số vấn đề sau:

 

- Nghiên cứu kỷ các tài liệu đã được gửi trước cho đại biểu HĐND huyện, nhất là báo cáo kinh tế xã hội và tài chính ngân sách.

 

- Gửi nội dung chất vấn (nếu có) về Thường trực HĐND huyện trước ngày khai mạc kỳ họp 15 ngày.

 

- Chuẩn bị những ý kiến phát biểu, chất vấn tại kỳ họp.

 

- Trong những ngày họp HĐND huyện, nếu đại biểu HĐND huyện nào vắng mặt thì phải báo cáo và được sự đồng ý của Thường trực HĐND huyện.

 

Thời gian tổ chức kỳ họp dự kiến  02 ngày, vào ngày  12  và 13  tháng 12 năm 2019; địa điểm tại Hội trường huyện Nam Đông./.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.580.481
Truy cập hiện tại 3.004