Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội đồng nhân dân huyện Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 9 nhiệm kỳ 2016-2021
False 16961Ngày cập nhật 11/10/2019

        Chiều ngày 09/10/2019 Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 9 nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng nhân huyện. Do đồng chí Mai Văn Dũng - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì, cùng dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Dương Thanh Phước – PCT UBND huyện; đồng chí Lê Thanh Hồ - PCT UBND huyện; đồng chí Trần Văn Hát – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các Ban HĐND huyện và lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện.

       Qua đó, hội nghị đã thống nhất một số nội dung sau: Tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện sẽ xem xét 17 báo cáo, thảo luận 02 tờ trình và thông qua 05 nghị quyết; phân công cụ thể cho các đơn vị triển khai thực hiện.

    Thời gian tổ chức kỳ họp thứ 9 của HĐND huyện dự kiến 02 ngày, trong khoảng từ ngày 10-17 tháng 12 năm 2019./.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 74