Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện làm việc với UBND huyện về việc thực hiện chương trình mục tiêu xây dưng Nông thôn mới
False 14349Ngày cập nhật 25/09/2019

      Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện làm việc tại UBND huyện về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2019. Do đồng chí Mai Văn Dũng – Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn; đồng chí Trần Văn Hát – Chủ tịch UBMT huyện; các đồng chí trong Thường HĐND huyện, lãnh đạo các Ban HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan đoàn thể; các phòng ban liên quan và Văn phòng HĐND  và UBND huyện.

 

     Qua nghe báo cáo gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Nam Đông. Qua đó, huyện đã phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện. Đến nay, nhân dân đã đầu tư làm mới và nâng cấp nhà ở 2.782 nhà, trong đó làm mới 1567 cái, nâng cấp 1.215 nhà; xây dựng hố xí hợp vệ sinh 2.727 cái, trong đó tự hoại 1.660 cái, hai ngăn 1.127 cái; cứng hóa sân nhà 1.042 hộ, cứng hóa đường từ ngõ vào nhà 1.041 hộ. Đầu tư phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập, chăm sóc, bón phân cao su 3.100ha, khai thác mũ 2.900ha, thâm canh vườn 580ha, thực hiện chuyển đổi trồng 115ha cam Nam Đông; thâm canh lúa nước 370ha/vụ; trồng rừng kinh tế có hiệu quả 4.500ha; chăn nuôi đại gia súc, gia cầm theo quy mô trang trại, gia trại. Tổng nguồn lực huy động đầu tư giai đoạn năm 2011-2015 là 591,869 tỷ đồng, trong đó: vốn huy động doanh nghiệp 35,85 tỷ đồng; huy động nhân dân 213,193 tỷ đồng; giai đoạn năm 2016-2019 là 508,22 tỷ đồng, trong đó: vốn huy động doanh nghiệp 30,3 tỷ đồng; huy động nhân dân 232,914 tỷ đồng. Về giáo dục: Đến nay có 26 trường đạt chuẩn (10 trường Mầm non, 11 trường Tiểu học (03 trường TH đạt mức độ 2), 04 trường Trung học cơ sở và 01 trường THPT); 100% xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trên 5 tuổi,... tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh các xã đạt 99,7% năm 2019. Tuy nhiên, 5 xã vùng trên chưa có hệ thống cấp nước sạch.

    Hiện này huyện Nam Đông đã có 5/10 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 01 xã đang đề nghị tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2019; bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc, hệ thống kết cấu hạ tầng xã hội đã được đầu tư cơ bản khá đồng bộ, đáp ứng yêu cầu sản xuất, đời sống của nhân dân. Tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế, đào tạo nghề cho lao động nông thôn được chú trọng và có bước phát triển. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo ngày càng giảm. Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, kiện toàn; an ninh trật tự địa bàn nông thôn được đảm bảo; vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện chương trình ngày càng được tăng cường. Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và địa phương đã chủ động tham gia, vận động, tuyên tuyền và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực góp phần đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Phấn đấu đưa huyện Nam Đông sớm trở thành huyện Nông thôn mới theo lộ trình./.

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 123