Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức họp đánh giá hoạt động 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2019
False 15155Ngày cập nhật 25/09/2019

      Ngày 24/9/2019 Thường trực HĐND huyện họp đánh giá hoạt động của HĐND huyện 9 tháng đầu năm và ttriển khai nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2019 và bàn kế hoạch chuẩn bị đăng cai giao ban Thường trực HĐND các huyện, thị xã do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tại Nam Đông. Thành phần gồm các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; Trưởng, Phó hai Ban HĐND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện cùng chuyên viên Văn phòng. Do đồng chí Chủ tịch HĐND huyện chủ trì.

 

 

Qua nghe báo cáo đánh giá hoạt động 9 tháng của HĐND huyện và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp. Chủ tịch HĐND huyện thống nhất và triển khai nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2019 như sau: Tập trung thực hiện hoàn thành Nghị quyết HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019. Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện bám sát nhiệm vụ, quyền hạn để tổ chức thực hiện; đồng thời tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

1. Chuẩn bị các nội dung, tổ chức hội nghị giao ban do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tại huyện Nam Đông vào cuối tháng 11/2019.

2. Cùng lãnh đạo huyện tham gia công tác lãnh chỉ đạo chung về các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; thu ngân sách đạt kế hoạch; phòng chống lụt, bão; xây dựng nông thôn mới; vận động nhân dân chăm sóc phát triển kinh tế vườn và chăn nuôi; kiểm tra, đôn đốc UBND, các cơ quan hữu quan, ban, ngành đoàn thể đẩy mạnh các giải pháp để thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh tế- xã hội năm 2019.

3. Tăng cường công tác giám sát toàn diện về các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Nhất là về sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020; đôn đốc UBND, các cơ quan hữu quan, ban, ngành đoàn thể đẩy mạnh các giải pháp để vận động nhân dân thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019. Giám sát các cấp, các ngành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của 3 tháng còn lại năm 2019, nắm bắt những vấn đề mới nảy sinh ở địa phương nơi ứng cử để phản ánh kịp thời cho Thường trực HĐND huyện; rà soát và tiếp tục tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình giám sát chuyên đề năm 2019.

4. Chuẩn bị nội dung tổ chức kỳ họp thứ 9 của HĐND huyện cuối năm 2019:

- Tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện để thống nhất nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 9 cuối năm 2019 của HĐND huyện khóa VI.

 - Phối hợp với UBND huyện để phân công, đôn đốc, kiểm tra công tác chuẩn bị các báo cáo, đề án trình tại kỳ họp thứ 9 của HĐND huyện cuối năm 2019.

- Phân công các Ban của HĐND huyện tiến hành thẩm tra các báo cáo, đề án và tờ trình trình tại kỳ họp thứ 9 của HĐND huyện.

- Chỉ đạo, đôn đốc các tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và tổng hợp  báo cáo; sinh hoạt tổ Đại biểu HĐND trước kỳ họp và báo cáo kết quả.

5. Tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện và các xã, thị trấn, quý IV/2019 chỉ đạo Thường trực HĐND các xã, thị trấn chuẩn bị các nội dung chương trình và tổ chức kỳ họp cuối năm 2019.

6. Thường trực HĐND phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo UBND huyện chuẩn bị tốt việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách năm 2020 của huyện và các xã, thị trấn.

7. Chủ động chuẩn bị nội dung, thời gian và phối hợp với UBND huyện, UBMTTQ Việt Nam huyện tổ chức sơ kết công tác phối hợp cuối năm 2019.

8. Tổ chức kỳ họp thứ 9, tập trung đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội năm 2019; bàn và quyết định kế hoạch phát triển nhiệm vụ kinh tế -xã hội năm 2020; lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu.

9. Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

10. Chỉ đạo thực hiện tốt chế độ thông tin cho các đại biểu HĐND huyện theo quy định. Duy trì tổ chức trực báo định kỳ hàng quý giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn Khe Tre.

11. Phối hợp với UBMTTQVN huyện tổ chức cho đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp đảm bảo quy định;

12. Bám sát sự lãnh, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy; tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, các ban ngành liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 7.146