Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đoàn công tác Hội đồng nhân dân huyện giám sát xây dưng Nông thôn mới tại UBND xã Thượng Quảng
False 16202Ngày cập nhật 17/09/2019

      Đoàn công tác Hội đồng nhân dân huyện làm việc tại UBND xã Thượng Quảng về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2019. Do đồng chí Hồ Ngọc Hà – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện – Trưởng đoàn, các đồng chí trong Thường HĐND huyện, lãnh đạo các Ban HĐND huyện; đại diện phòng Nông nghiệp – PTNT, phòng Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng HĐND UBND huyện và các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ban phát triển các thôn và các ngành liên quan xã Thượng Quảng.

 

 

    Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, qua gần 10 năm thực hiện, đến nay xã Thượng Quảng đã tổ chức nhiều cuộc họp dân để tuyên truyền về nhiện vụ xây dựng nông thôn mới, có khoảng  252 cuộc dân với 7.560 lượt người tham gia; cuộc họp của xã về xây dựng Nông thôn mới 80 cuộc và các hình thức tuyên truyền khác.  Kết quả triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới từ năm 2011 đến năm 2019, về cơ bản xã Thượng quảng đã đạt được 18/19 tiêu chí, còn tiêu chí nước sạch (tiêu chí 17.1) chưa đạt. Cụ thể: Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 ước đạt 32,2 triệu đồng; hộ nghèo 26 hộ, tỷ lệ 4,66%; kinh tế vườn được chú trọng, năng suất lúa nước hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; các ngành nghề và dịch vụ phát triển tương đối tốt; tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đến tháng 6/2019 là 15,72%. Năm 2018 có 5/7 thôn đạt chuẩn thôn văn hóa; tại thời điểm này xã không còn nhà tạm.

   Xã Thượng Quảng phấn đấu hoàn thành hồ sơ trình tỉnh phê duyệt, xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019 theo kế hoạch./.

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 6.704