Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lao động, tiền lương
False 18644Ngày cập nhật 02/06/2019

Ngày 29 tháng 5 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1293/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Theo Quyết định này, có 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã và thành phố, cụ thể như sau:

Stt

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (đồng)

Tên VBQPPL quy định TTHC

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương (01 TTHC)

1

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

Không quy định

Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Không

 - Bộ luật Lao động 2012;
- Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ.

 
  (Chi tiết có văn bản kèm theo)./.
Tập tin đính kèm:
Nhật Linh
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 212