Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

NGÀY HỘI VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CÁC DÂN TỘC MIỀN NÚI
False 11497Ngày cập nhật 16/04/2022

     Ngày 16/3/2022, UBND huyện Nam Đông đã ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND về Phối hợp tổ chức "Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi" tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV, năm 2022.

 

     

     Ngày hội “Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi” tỉnh Thừa Thiên Huế là hoạt động truyền thống được tổ chức định kỳ hai năm một lần nhằm mục địch giới thiệu các giá trị văn hóa đặc sắc, phong phú, độc đáo, đa dạng của các dân tộc miền núi Thừa Thiên Huế trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, góp phần bảo tồn các giá trị văn hoá và bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc miền núi Thừa Thiên Huế. Qua đó, đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; khẳng định niềm tin, quyết tâm mãi mãi đi theo Đảng, Bác Hồ của đồng bào các dân tộc, góp phần xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng giàu đẹp.

     Theo đó, thời gian diễn ra Ngày hội từ ngày 16/5/2022 đến ngày 18/5/2022. Với nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao gắn với quảng bá, giới thiệu du lịch, các mặt hàng truyền thống, nông sản đặc trưng của địa phương, như sau:

1. Chương trình biểu diễn dự thi của các đội Nghệ thuật quần chúng dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế và chiếu phim lưu động phục vụ người dân.

- Thời gian: Vào lúc 19h30, từ ngày 16/5/2022 đến ngày 18/5/2022.

- Địa điểm: Trung tâm Thể thao thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông.

2. Tổ chức không gian Ẩm thực truyền thống - Nông sản huyện Nam Đông.

- Thời gian: từ ngày 16/5/2022 đến ngày 18/5/2022.

- Địa điểm: Khuôn viên Nhà Văn hoá truyền thống huyện.

3. Tổ chức các môn thi đấu thể thao (Bóng chuyền, Bóng đá, Bắn nỏ, Đẩy gậy, Kéo co).

- Thời gian: từ ngày 16/5/2022 đến ngày 18/5/2022.

- Địa điểm: Trung tâm Thể thao thị trấn Khe Tre huyện và Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện.

4. Khai mạc Lễ hội Ẩm thực và tổ chức Hội thi ẩm thực. Vào lúc 08h00, ngày 17/5/2022.

5. Khai mạc và tổ chức tham quan các hoạt động trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách, trình diễn dệt Zèng, đan lát,...

- Thời gian: từ ngày 16/5/2022 đến ngày 18/5/2022.

- Địa điểm: Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện.

6. Tổ chức Chương trình Famtrip Ngày hội. Vào lúc 08h00 đến 14h00, ngày 17/5/2022.

7. Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày hội và Khai mạc Ngày hội.

- Thời gian: Vào lúc 19h00, ngày 17/5/2022.

- Địa điểm: Trung tâm Thể thao thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông.

8. Chương trình Tái hiện Lễ hội Mừng lúa mới của đồng bào dân tộc Cơ tu.

- Thời gian: 08h00, ngày 18/5/2022.

- Địa điểm: Khuôn viên Nhà Văn hoá truyền thống huyện.

9. Các đơn vị tham gia các tour du lịch cộng đồng. Vào lúc 14h00, ngày 18/5/2022.

10. Chương trình Bế mạc Ngày hội.

- Thời gian: 19h30, ngày 18/5/2022.

- Địa điểm: Trung tâm Thể thao thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông.

11. Đặc biệt tổ chức Chương trình Giao lưu giã bạn.

- Thời gian: 21h30, ngày 18/5/2022.

- Địa điểm: Trung tâm Thể thao thị trấn Khe Tre huyện.

Tập tin đính kèm:
Nhật Linh - Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.451.653
Truy cập hiện tại 3.415