Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai và hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.
False 11463Ngày cập nhật 23/02/2022

Thực hiện Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 25/01/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025. Ngày 18/02/2022, UBND huyện ban hành Công văn số 188/UBND-KTHT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 25/01/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Theo đó, Nghị quyết quy định cụ thể trình tự và các hạng mục hỗ trợ: chi phí di dời; hỗ trợ đầu tư nhà xưởng mới và hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để thực hiện hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh tại các cụm công nghiệp. Nội dung chi tiết, đính kèm Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND và Công văn số 188/UBND-KTHT.

Tập tin đính kèm:
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.477.452
Truy cập hiện tại 1.991