Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Triển khai nhiêm vụ Tổ chức đánh giá, xét công nhận Chợ văn minh thương mại huyện Nam Đông năm 2022
False 30197Ngày cập nhật 18/02/2022

Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh thực hiện công tác xây dựng Chợ văn minh thương mại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025; Công văn số 1389/SCT-TM ngày 30/6/2021 của Sở Công Thương về việc hướng dẫn quy trình trình tự, thủ tục đánh giá công nhận Chợ văn minh thương mại. UBND huyện ban hành và triển khai Kế hoạch tổ chức đánh giá chợ văn minh thương mại năm 2022 trên địa bàn huyện.

Theo đó, phấn đấu năm 2022, 100% các chợ đạt “Chợ văn minh thương mại” (gồm chợ  Nam Đông được công nhận Chợ văn minh thương mại năm 2022; chợ Khe Tre duy trì đạt chuẩn Chợ văn minh thương mại) theo Bộ tiêu chí Chợ văn minh thương mại tại Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh ban hành bộ tiêu chí Chợ văn minh thương mại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Nội dung, nhiệm vụ chi tiết: Đính kèm Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 10/02/2022 của UBND huyện.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Văn Mẫn
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 139