Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022
False 15286Ngày cập nhật 12/01/2022

     Ngày 07/01/2022, Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND về Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022.

     Theo đó, Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng trong năm cụ thể như sau:

     1. Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022)

     a) Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện.

     - Đơn vị chủ trì: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

     - Đơn vị phối hợp: Văn phòng HĐND&UBND huyện, các ban, ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn.

     b) Tuyên truyền, thực hiện các phóng sự tài liệu ca ngợi sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc; những thành tựu trong công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế…

     - Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

     - Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin, các ban, ngành liên quan.

     2. Kỷ niệm 47 năm giải phóng Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2022) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)

     a) Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện.

     - Đơn vị chủ trì: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

     - Đơn vị phối hợp: Văn phòng HĐND&UBND huyện và các ban, ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn.

     b) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, TDTT.

     - Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

     - Đơn vị phối hợp: Các ban, ngành, trường học.

     3. Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022)

     - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, TDTT.

     - Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

     - Đơn vị phối hợp: Các ban, ngành liên quan.

     4. Kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)

     a) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, TDTT.

     - Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

     - Đơn vị phối hợp: Các ban, ngành, trường học.

     b) Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện.

     - Đơn vị chủ trì: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

     - Đơn vị phối hợp: Văn phòng HĐND&UBND huyện, các ban, ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn.

     5. Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)

     Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện.

     - Đơn vị chủ trì: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

     - Đơn vị phối hợp: Văn phòng HĐND&UBND huyện và các ban, ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn.

     6. Phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIII tổ chức tại huyện (có hướng dẫn cụ thể riêng).

     7. Kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biếu của Đảng và cách mạng Viêt Nam: Thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh.

     8. Kỷ niệm năm tròn ngày lễ, sự kiện lịch sử quan trọng và kỷ niệm năm tròn ngày thành lập, ngày truyền thống của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; tổ chức quốc tế, đơn vị vũ trang nhân dân, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh.

     9. Kỷ niệm các ngày lễ quốc tế: Thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Tập tin đính kèm:
Lương Hiền - Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 342