Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Tổ chức dạy học trên địa bàn huyện
False 10837Ngày cập nhật 13/09/2021

Thực hiện Công văn số 8064/UBND-VH ngày 05 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức dạy học đối với huyện Nam Đông và huyện A Lưới. Qua rà soát công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cho phép tất cả các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, TH&THCS, Trung học phổ thông trên địa bàn huyện tổ chức cho học sinh đến trường học tập trong điều kiện bình thường mới từ ngày 13/9/2021. Tổ chức dạy học theo hình thức giãn cách. Yêu cầu cập nhật các thông báo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện về công tác phòng chống dịch và đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch trong nhà trường. Đối với bậc mầm non: Chưa tổ chức đến trường cho đến khi có thông báo mới. 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát học sinh có yếu tố dịch tễ để có phương án dạy học phù hợp, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. 3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát hỗ trợ cung cấp danh sách học sinh có yếu tố dịch tễ cho các trường; theo dõi, phối hợp với ngành giáo dục thực hiện công tác dạy học trên địa bàn đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 425