Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh làm việc lãnh đạo UBND huyện Nam Đông
False 11201Ngày cập nhật 10/09/2021

Ngày 6 tháng 9 năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh có buổi làm việc với huyện Nam Đông liên quan đến các danh mục, hạng mục đầu tư giai đoạn 2021-2025 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội DTTS của huyện Nam Đông

 

Tham dự và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Hồ Xuân Trăng, Trưởng Ban Dân tộc; cùng đại diện các phòng thuộc Ban Dân tộc tỉnh. Đại diện lãnh đạo UBND huyện Nam Đông có đồng chí Trần Quốc Phụng, Chủ tịch UBND huyện, Phòng Dân tộc, Phòng Tài chính – Kế hoạch; Ban quản lý đầu tư xây dựng khu vực huyện  Nam Đông

Tại cuộc buổi làm việc, các ý kiến thảo luận liên quan đến các danh mục, hạng mục đầu tư giai đoạn 2021-2025 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội DTTS của huyện Nam Đông với các nội dung như sau:

1. Dự án 1: hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt

2. Dự án 2: sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết

3. Dự án 3: Phát triển sản xuất nông lâm nghiệp bền vững, phát huy thế mạnh của vùng miền để sản xuất hàng hoá theo chuỗi giá trị

4. Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN

5. Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

6. Dự án 6: Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của đồng bào DTTS gắn với du lịch

7. Dự án 7: Chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em

8. Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em

9. Dự án 9: Đầu tư nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó khăn

10. Dự án 10. Truyền thông, tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát

 

Phòng Dân tộc huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.124.636
Truy cập hiện tại 8.624