Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

V/v thống nhất điều chỉnh nguồn vốn mua sắm, sửa chữa sang đầu tư XDCB.
False 14578Ngày cập nhật 10/09/2021

V/v thống nhất điều chỉnh nguồn vốn mua sắm, sửa chữa sang đầu tư XDCB.

Ủy ban nhân dân huyện nhận được Tờ trình số: 485/TTr-PGDĐT ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc xin điều chỉnh nguồn vốn nâng cấp, sửa chữa hội trường và mua sắm thiết bị hội trường họp ngành giáo dục (bao gồm hệ thống màn hình Led, hệ thống âm thanh, hệ thống điều hòa). Sau khi xem xét, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

Thống nhất cho phòng Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh từ nguồn vốn mua sắm và sửa chữa sang nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn sự nghiệp giáo dục để nâng cấp, sửa chữa hội trường và mua sắm thiết bị hội trường họp ngành giáo dục.

 Ủy ban nhân dân huyện thông báo để phòng Giáo dục và Đào tạo sớm triển khai thực hiện./.

Phan Phú Lộc - Phòng Tài chính - KH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.120.202
Truy cập hiện tại 129