Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

V/v chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nạo vét khơi thông dòng chảy để khắc phục sạt lở hai bên bờ suối Khe Thanh Niên, xã Thượng Quảng
False 17782Ngày cập nhật 11/09/2021

V/v chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nạo vét khơi thông dòng chảy để khắc phục sạt lở hai bên bờ suối Khe Thanh Niên,

xã Thượng Quảng

UBND huyện nhận được Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2021 của UBND xã Thượng Quảng về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nạo vét khơi thông dòng chảy để khắc phục sạt lở hai bên bờ suối Khe Thanh Niên, xã Thượng Quảng; vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nạo vét khơi thông dòng chảy để khắc phục sạt lở hai bên bờ suối Khe Thanh Niên, xã Thượng Quảng theo đề nghị của UBND xã Thượng Quảng tại Tờ trình nói trên; nội dung quy mô cụ thể: Tổng chiều dài tuyến nạo vét khoảng 262m, thực hiện nạo vét khu vực bị bồi lấp giữa lòng suối để đắp hai bên bờ nhằm khắc phục sạt lở, bề rộng lòng suối sau khi nạo vét khoảng 10m, không vận chuyển đất, cát, đá, sỏi ra ngoài phạm vi khơi thông dòng chảy; tổng mức đầu tư của công trình không quá 215 triệu đồng; nguồn vốn thực hiện sử dụng nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách huyện.

2. UBND xã Thượng Quảng chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình và đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành. Tiến hành thương thảo với các nhà thầu (tư vấn, thi công xây dựng…) để tiết kiệm cao nhất nguồn kinh phí đầu tư theo Thông báo số 91/TB-UBND ngày 09/7/2021 về thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thống nhất phương án khơi thông dòng chảy trên địa bàn huyện.

Đề nghị UBND xã Thượng Quảng thực hiện theo đúng các nội dung trên và tiến hành các bước tiếp theo về quản lý dự án đầu tư xây dựng theo các quy định hiện hành của Nhà nước./.

Phan Phú Lộc - Phòng Tài chính - KH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.119.684
Truy cập hiện tại 10.136