Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2023
False 7089Ngày cập nhật 02/09/2021

Ngày 26 tháng 8 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND về Quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2023.

Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2023 cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh:

Quy định việc trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2021 - 2023.

b) Đối tượng áp dụng:

Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng.

Lực lượng dân phòng được thành lập tại các thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

2. Quy định Danh mục, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

a)  Trang bị cho 01 đội dân phòng

TT

Danh mục

Đơn vị

Số lượng

Niên hạn

sử dụng

1

Đèn pin (độ sáng 200 lm, chịu nước IPX4)

chiếc

02

Hỏng thay thế

2

Bình bột chữa cháy xách tay loại 4 kg

bình

05

Theo quy định của nhà sản xuất

3

Bình khí CO2 chữa cháy xách tay loại 3kg

bình

05

         

b) Trang bị cho lực lượng dân phòng của 01 xã/phường/thị trấn

TT

Danh mục

Đơn vị

Số lượng

Niên hạn sử dụng

1

Máy bơm chữa cháy

chiếc

01

 

Theo quy định của nhà sản xuất

2

Vòi chữa cháy

cuộn

06

3

Lăng chữa cháy

chiếc

02

4

Ba chạc

chiếc

01

5

Vòi hút từ trụ nước chữa cháy

cuộn

01

6

Mở khóa trụ nước chữa cháy

chiếc

01

          3. Quy mô trang bị và thời gian thực hiện: (Chi tiết tại phụ lục đính kèm)

          a) Quy mô trang bị:

Trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho toàn bộ các đội dân phòng tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh: 1.104 thôn, tổ dân phố.

Trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng của 01 xã/phường/thị trấn tại địa bàn các xã, phường, thị trấn tập trung nhiều loại hình cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ: 29 đơn vị cấp xã (20% tổng số xã, phường, thị trấn).

b) Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến hết năm 2023.

4. Kinh phí thực hiện:

a) Kinh phí trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này do ngân sách nhà nước đảm bảo, được bố trí trong nguồn ngân sách quốc phòng, an ninh hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Tổng kinh phí thực hiện: 12.073 triệu đồng. Trong đó:

Ngân sách cấp tỉnh đảm bảo kinh phí khoảng 4.968 triệu đồng để trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các thôn, tổ dân phố.

Ngân sách cấp huyện đảm bảo kinh phí khoảng 7.105 triệu đồng để trang bị máy bơm chữa cháy và các thiết bị đi kèm tại các xã, phường, thị trấn.

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm)

b) Kinh phí bảo trì, sửa chữa, thay thế và trang bị bổ sung phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng do ngân sách cấp huyện tự đảm bảo.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 05 tháng 9 năm 2021./.

Tập tin đính kèm:
TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.105.171
Truy cập hiện tại 4.179