Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá trên địa bàn trong những tháng cuối năm 2021
False 5153Ngày cập nhật 02/09/2021

Tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá trên địa bàn trong những tháng cuối năm 2021

Ngày 27/8/2021, UBND tỉnh có Công văn số 7882/UBND-TC chỉ đạo việc tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá trên địa bàn trong những tháng cuối năm 2021.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục chủ động, đẩy mạnh triển khai công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trên địa bàn tỉnh, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường, nhất là đối với nguyên, nhiên, vật liệu, hàng hóa thiết yếu là đầu vào cho sản xuất, vật tư y tế phòng dịch, sản phẩm nông nghiệp, giá cước vận tải… để kịp thời có các giải pháp bình ổn giá thị trường phù hợp.

Đặc biệt tăng cường thực hiện công tác kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá; kiểm soát chặt chẽ yếu tố hình thành giá đối với các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, hàng hóa, dịch vụ mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước, hàng hóa, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công…

Chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động có kế hoạch hoặc lồng ghép vào các kế hoạch nhiệm vụ chuyên môn để tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý giá thuộc thẩm quyền của đơn vị, địa phương để đề xuất kịp thời sửa đổi, bổ sung các nội dung có vướng mắc, chồng chéo không phù hợp với thực tiễn nhằm tạo thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành giá trên địa bàn.

Công văn nêu rõ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời về tình hình giá cả thị trường; công khai, minh bạch thông tin về giá, nhất là đối với nguyên, nhiên, vật liệu, hàng hóa thiết yếu là đầu vào cho sản xuất, vật tư y tế phòng dịch, sản phẩm nông nghiệp, giá cước vận tải… để hạn chế tối đa các tác động tăng giá do yếu tố tâm lý, kỳ vọng lạm phát, tránh các tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến mặt bằng giá cả thị trường và đời sống người dân.

 
Theo: www.thuathienhue.gov.vn
Phan Phú Lộc - Phòng Tài chính - KH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.451.653
Truy cập hiện tại 3.822