Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Về việc công nhận đạt chuẩn văn hóa
False 31160Ngày cập nhật 02/09/2021

Ngày 12/4/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 798/QĐ-UBND về việc công nhận đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2016-2021 cho các cơ quan, đơn vị ( có danh sách kèm theo) 

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Thúy- Phòng Văn hóa và Thông tin
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 2.965