Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Kế hoạch đào tạo nghề nghiệp và tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021 - 2025
False 31620Ngày cập nhật 02/09/2021

Ngày 18/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 266/KH-UBND về đào tạo nghề nghiệp và tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021 - 2025.

Đối tượng áp dụng là các phạm nhân trước khi chấp hành xong án phạt tù; trước khi được đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện tại các cơ sở giam giữ phạm nhân (gọi chung là phạm nhân); Người được đặc xá; người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; người chấp hành xong án phạt tù; người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; các đối tượng trên đã trở về cộng đồng đang cư trú trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi chung là người chấp hành xong hình phạt tù). Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan khác.

Theo đó, phấn đấu đạt một số chỉ tiêu sau: 100% phạm nhân tại Trại giam Công an tỉnh và nhà tạm giữ Công an thành phố Huế, các huyện và thị xã trước 2 tháng khi hết thời gian chấp hành xong án phạt tù hoặc sau khi có kết quả thẩm định nhất trí đề nghị đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện của cơ quan có thẩm quyền và người đang chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc trên địa bàn tỉnh được tư vấn về lao động, việc làm, sử dụng các ngành nghề đã được học sau khi chấp hành xong án phạt tù; 50%/tổng số người chấp hành xong hình phạt tù được hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp. 100%/tổng số người chấp hành xong hình phạt tù được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm. 50%/tổng số người chấp hành xong hình phạt tù có việc làm ổn định. 50%/tổng số người chấp hành xong hình phạt tù được vay vốn tạo việc làm. 100% xã, phường, thị trấn có người chấp hành xong hình phạt tù về cư trú có các mô hình về quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng và duy trì các mô hình hoạt động hiệu quả.

Để đạt được những chỉ tiêu nói trên, Kế hoạch triển khai các giải pháp thực hiện như: Công tác thông tin, tuyên truyền; Xây dựng cơ chế, chính sách; Hỗ trợ tư vấn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù và các biện pháp hỗ trợ khác.

 
 
 
 
 
thuathienhue.gov.vn
Đặng Giang Chữ
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 5.242