Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bỏ tính điểm trung bình các môn từ năm học 2021 – 2022
False 6814Ngày cập nhật 21/08/2021

Năm học 2021 - 2022 sẽ chỉ tính điểm trung bình theo từng môn chứ không yêu cầu cộng điểm trung bình tất cả môn học để cho ra mức điểm xếp loại học lực như trước.

 

Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư quy định về đánh giá học sinh THCS - THPT, gồm nhiều điểm mới về cách đánh giá, tính điểm học sinh. Thông tư hiệu lực từ ngày 5/9/2021 và áp dụng cho học sinh lớp 6 trong năm học 2021 - 2022. Những năm tiếp theo, Thông tư áp dụng theo lộ trình năm học 2022 - 2023 đối với lớp 7, lớp 10; 2023 - 2024 đối với lớp 8, lớp 11, năm học 2024 - 2025 áp dụng đối với lớp 9, lớp 12.

Thông tư mới quy định chỉ tính điểm trung bình theo từng môn chứ không yêu cầu cộng điểm trung bình tất cả môn học để cho ra một mức điểm xếp loại học lực như trước. Như vậy, bảng điểm của học sinh sẽ không còn dòng điểm trung bình tất cả môn - vốn là tiêu chí quan trọng để xếp loại học lực giỏi, khá, trung bình hay yếu, kém.

Cùng với thay đổi trên, kết quả học tập của học sinh trong một kỳ hay cả năm học sẽ theo một trong bốn mức, gồm: Tốt, khá, đạt và chưa đạt thay vì các loại học lực như trước.

Học sinh được xếp loại "tốt" nếu các môn đánh giá bằng nhận xét ở mức "đạt"; các môn kết hợp nhận xét và cho điểm phải đạt 6,5 trở lên, trong đó ít nhất 6 môn đạt 8 trở lên. Thông tư mới không quy định cụ thể môn nào phải đạt 8 trở lên, khác với việc quy định học sinh giỏi phải có ít nhất một trong ba môn Toán, Ngữ văn hoặc tiếng Anh đạt 8 như trước.

Để được xếp loại "khá", các môn đánh giá bằng nhận xét cũng phải ở mức "đạt", môn còn lại phải 5 trở lên, trong đó có ít nhất 6 môn mức 6,5 trở lên.

Với loại "đạt", học sinh có thể bị một môn đánh giá bằng nhận xét ở mức "chưa đạt", các môn còn lại từ 3,5 trở lên, trong đó ít nhất 6 môn đạt mức 5. Các trường hợp còn lại sẽ bị đánh giá là "chưa đạt".

Thông tư mới đưa ra hai hình thức đánh giá gồm nhận xét và kết hợp giữa nhận xét với điểm số. Các môn Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Âm nhạc, Mỹ thuật, Nội dung giáo dục của địa phương, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp sẽ được nhận xét chứ không cho điểm. Mức đánh giá cuối năm là "đạt" hoặc "chưa đạt".

Giáo viên sẽ dùng hình thức nói hoặc viết để nhận xét rèn luyện và học tập của học sinh, xem các em tiến bộ, ưu điểm và hạn chế ở mặt nào. Với các môn học còn lại, nhà trường đánh giá kết hợp giữa nhận xét và điểm số thay vì chỉ chấm điểm như trước đây.

Với môn học từ 35 tiết trở xuống mỗi năm, học sinh có hai đầu điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên; môn học từ trên 35 đến 70 tiết có 3 và trên 70 tiết 4 đầu điểm. Mỗi học kỳ, mỗi môn một điểm kiểm tra giữa kỳ, một điểm cuối kỳ.

Việc đánh giá thường xuyên sẽ được đa dạng hình thức thông qua hỏi - đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm hay sản phẩm học tập. Còn với bài kiểm tra định kỳ, học sinh sẽ được đánh giá qua bài kiểm tra trên giấy hoặc máy tính, bài thực hành, dự án học tập.

Nguồn Báo VTC News

 

 

Phòng Văn hóa và Thông tin
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.524.590
Truy cập hiện tại 11.492