Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị trực tuyến với các địa phương về công tác lập quy hoạch thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn 2050
False 8534Ngày cập nhật 21/08/2021
 
Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Sáng 19/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác quy hoạch do Thường trực Chính phủ tổ chức. Tại điểm cầu Huế, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng tham dự.

Luật Quy hoạch có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Theo quy định của Luật, Chính phủ phải xây dựng Quy hoạch tổng thể quốc gia trình Quốc hội phê duyệt; các bộ, ngành xây dựng quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng và các địa phương xây dựng quy hoạch tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (bao gồm 03 quy hoạch quốc gia, 06 quy hoạch vùng, 39 quy hoạch ngành quốc gia và 63 quy hoạch tỉnh, thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050).

Theo Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc tổ chức lập các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia đã đạt kết quả bước đầu. Dự kiến trong năm 2021, sẽ có 19/38 quy hoạch ngành quốc gia, 01/06 quy hoạch vùng, 26/63 quy hoạch tỉnh hoàn thành công tác lập, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, các quy hoạch còn lại sẽ được hoàn thiện và trình thẩm định trong năm 2022. Khung định hướng quy hoạch quốc gia, dự kiến trình Hội đồng quy hoạch quốc gia xem xét, thông qua vào tháng 10/2021.

Có 61/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch. 02 địa phương chưa trình nhiệm vụ lập quy hoạch để thẩm định là Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi được phê duyệt, các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành thời kỳ 2021-2030 sẽ thay thế cho 19.285 quy hoạch các loại phải lập cho thời kỳ trước Luật Quy hoạch được ban hành.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Từng lĩnh vực, từng ngành, từng địa phương phải dám nhìn thẳng vào thực tế là cho đến nay chưa có quy hoạch nào được phê duyệt. Chỉ một số mới hoàn thành nhiệm vụ lập quy hoạch để trình thẩm định, hoặc mới khởi động các công việc đầu tiên cho nhiệm vụ này”. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: “Phấn đấu đến năm 2022 phải hoàn thành nhiệm vụ lập quy hoạch cho tất cả các địa phương, vùng, ngành, lĩnh vực và đất nước. Phải tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc triển khai lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch cho phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch. Tập trung nghiên cứu xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch. Các bộ, ngành khẩn trương xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác quy hoạch.

Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phuong đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quy hoạch. Các cấp, các ngành phải đổi mới tư duy trong việc lập quy hoạch. Quy hoạch phải đi trước một bước, phải có tầm nhìn mang tính chiến lược cho các quy hoạch để đảm bảo có sức sống dài hơn; cần tập trung giải quyết vấn đề gì để đảm bảo tiến độ, chất lượng, sao cho các quy hoạch đưa ra phải là quy hoạch tốt nhất.

Theo đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc triển khai lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch cho phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch theo hướng giảm tối đa các thủ tục hành chính.

 
www.thuathienhue.gov.vn
Võ Thị Thanh Tuyền
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.525.836
Truy cập hiện tại 12.440