Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

V/v tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid-19 trên môi trường mạng
False 9444Ngày cập nhật 07/08/2021

Thời gian qua, tình trạng phát tán tin giả, tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 và công tác phòng, chống dịch COVID-19 có dấu hiệu gia tăng, trong đó tập trung vào chủ yếu vào việc kích động vùng miền. Các thông tin tiêu cực này đã làm giảm niềm tin của người dân vào công tác phòng chống, dịch bệnh, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Để triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 78/NQ-CP phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19 và kịp thời chấn chỉnh tình trạng nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương

- Thực hiện nghiêm túc quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin, nhất là thông tin trên không gian mạng về công tác phòng, chống dịch tại địa phương để tham mưu UBND tỉnh xử lý, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bức xúc của người dân, doanh nghiệp.

- Chỉ đạo các lực lượng trực thuộc tham gia phòng, chống dịch thực hiện nghiêm và đúng các quy định của cấp có thẩm quyền, có thái độ đúng mực với người dân, tránh gây bức xúc, bất bình, làm nóng vấn đề, phát tán các thông tin bất lợi lên mạng xã hội, ảnh hưởng đến quá trình thực thi các biện pháp phòng, chống dịch.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tăng cường rà quét, phát hiện kịp thời tin giả, tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Khi phát hiện tin giả, tin sai sự thật, chỉ đạo lực lượng có liên quan kịp thời xác minh đối tượng phát tán tin giả, thẩm định nguồn tin, công bố, cảnh báo tin giả, tin sai sự thật; chủ động xử lý nghiêm các đối tượng phát tán thông tin vi phạm pháp luật trên địa bàn. Trong trường hợp không xác định được danh tính, nhân thân của đối tượng vi phạm cần phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an để có biện pháp ngăn chặn nội dung vi phạm kịp thời.

3. Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ thẩm quyền được giao xử lý nghiêm các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội đăng tải, phát tán tin giả, tin sai sự thật, gây hoang mang, hiểu lầm về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Võ Thị Thanh Tuyền
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.663.214
Truy cập hiện tại 217