Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Công khai quy chế tài sản công
False 15124Ngày cập nhật 27/06/2021

Công khai quy chế chi tài sản công

Ngày 31 tháng 7 năm 2020 Phòng Tài chính - KH đã ban hành quy chế tài sản công

Tập tin đính kèm:
Phú Lộc
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 3.944