Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Khen thưởng công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
False 14816Ngày cập nhật 19/06/2021

Ngày 08/6/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định số 573/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen đối với các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Theo đó, Tặng Giấy khen đối với 15 tập thể và 26 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 2021-2026 (có danh sách kèm theo):

I. Tập thể:

1. Phòng Nội vụ huyện

2. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và TT huyện

3. Công an huyện

4. Phòng Tư pháp huyện

5. UBMTTQVN huyện

6. Ủy ban bầu cử xã Thượng Lộ

7. Ủy ban bầu cử xã Hương Lộc

8. Ủy ban bầu cử xã Hương Phú

9. Ủy ban bầu cử xã Hương Hữu

10. Ủy ban bầu cử xã Hương Xuân

11. Tổ bầu cử số 1, xã Hương Sơn

12. Tổ bầu cử số 5, thị trấn Khe Tre

13. Tổ bầu cử số 2, xã Thượng Nhật

14. Tổ Bầu cử số 3 - xã Thượng Long

15. Tổ bầu cử số 4, xã Thượng Quảng.

II. Cá nhân:

1. Bà Hồ Thị Hương, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện

2. Ông Hồ Minh Kiểm, Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện

3. Bà Hồ Thị Bích Liên, Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện

4. Ông Hoàng Văn Đông, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và TT huyện

5. Ông Đoàn Tấn Lực, Kỹ thuật viên Trung tâm Văn hóa, Thông tin và TT huyện

6. Ông Hồ Văn Chính, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch UBBC xã Thượng Lộ

7. Ông Vương Văn Viên, Công chức Văn phòng - Thống kê, Thư ký UBBC xã Thượng Lộ

8. Ông Đoàn Trọng Hậu, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch UBBC xã Hương Lộc

9. Ông Tô Điền Nhâm, Công chức Văn phòng - Thống kê, Thư ký UBBC xã Hương Lộc

10. Ông Nguyễn Văn Dũng, PBT ĐU, Chủ tịch HĐND xã, Phó Chủ tịch UBBC xã Hương Phú

11. Bà Mai Thị Ly Ly, Công chức Tài chính - Kế toán, Thư ký UBBC xã Hương Phú

12. Ông Nguyễn Thái Hào, Công chức Văn phòng - Thống kê, Thư ký UBBC xã Hương Hữu

13. Ông Kiên Văn Vinh, Công chức Văn hóa - Xã hội, Ủy viên UBBC xã Hương Hữu

14. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch UBBC xã Hương Xuân

15. Ông Trần Thanh Xuân Công, Chủ tịch UBMTTQVN xã, Phó Chủ tịch UBBC xã Hương Xuân

16. Ông Hồ Thanh Nghi, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch UBBC xã Hương Sơn

17. Ông Lê Ngọc Anh, Công chức Văn phòng - Thống kê, Thư ký UBBC xã Hương Sơn

18. Bà Võ Thị Thúy Hằng, Công chức Văn phòng - Thống kê, Thư ký UBBC thị trấn Khe Tre

19. Ông Nguyễn Văn Truồi, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 2, thị trấn Khe Tre

20. Ông Hồ Văn Cay, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 2, xã Thượng Nhật

21. Ông Phạm Văn Núy, Phó CT UBND xã, Ủy viên UBBC xã Thượng Long

22. Ông Phạm Văn Giới, Công chức Văn phòng - Thống kê, Thư ký UBBC xã Thượng Long

23. Ông Hồ Văn Bó, Phó Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch UBBC xã Thượng Quảng

24. Ông Hoàng Vĩnh Tố, Công chức Văn phòng - Thống kê, Thư ký UBBC xã Thượng Quảng

25. Ông Lương Hiền, Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Thành viên Tổ chuyên viên giúp việc UBBC huyện

26. Ông Nguyễn Hà Nhân, Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Thành viên Tổ chuyên viên giúp việc UBBC huyện.

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.007.468
Truy cập hiện tại 2.112