Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Lễ phát động Phòng trào Xây dựng Nông thôn mới và làm vườn năm 2021.
False 40381Ngày cập nhật 05/03/2021
Hình ảnh buổi lễ phát động

Hòa chung trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Hôm nay UBND huyện long trọng tổ chức Lễ phát động phòng trào xây dựng nông thôn mới và lập vườn năm 2021. 

Xây dựng nông thôn mới và lập vườn là một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài, nhằm thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” tại khu vực nông thôn.

Trong những năm qua, Chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả tích cực; bộ mặt nông thôn được khang trang hơn; xanh, sạch, đẹp hơn; kết cấu hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục… được quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây dựng; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển; nhiều mô hình phát triển sản xuất, lập vườn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đã mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cao cho nhân dân; đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện; đặc biệt, xây dựng nông thôn mới đã được đông đảo người dân nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia và trở thành phong trào quần chúng sôi nổi, mạnh mẽ và lan rộng khắp nơi.

Là một trong các địa phương có xuất phát điểm thấp, nhưng thời gian qua, nhân dân trên địa bàn huyện đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vươn lên và đạt được những thành tích đáng tự hào; đến nay đã có 07 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và 01 xã đang làm hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận.

Tập tin đính kèm:
Hồ Thị Thu Huệ
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 3.925