Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nam Đông
False 25243Ngày cập nhật 27/02/2021
Bản đồ KHSDĐ 2021huyện Nam Đông

Ngày  24 tháng 02 năm 2021, UBND huyện ban hành Thông báo số 18/TB-UBND về việc Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nam Đông

Thực hiện Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nam Đông;

UBND huyện Nam Đông thông báo công bố công khai toàn bộ tài liệu Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nam Đông tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND các xã, thị trấn và trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện tại địa chỉ https://namdong.thuathienhue.gov.vn.

- Hồ sơ công bố công khai gồm có:

+ Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh;

+ Báo cáo thuyết minh tổng hợp;

+ Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nam Đông.

barb đồ KHSDĐ 2021

- Giao Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường đăng tin công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nam Đông.

- Giao UBND các xã, thị trấn công bố công khai nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nam Đông có liên quan đến các xã, thị trấn tại trụ sở UBND các xã, thị trấn; tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất.

UBND huyện Nam Đông trân trọng công bố công khai, thông báo đến toàn bộ tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện được biết./.

 

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.119.983
Truy cập hiện tại 82