Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Hủy bỏ các công trình, dự án có trong Kế hoạch sử dụng đất nhưng sau 03 năm chưa thực hiện và các công trình, dự án không có khả năng thực hiện
False 19776Ngày cập nhật 27/02/2021
Bản đồ huyện Nam Đông

Ngày  24 tháng 02 năm 2021, UBND huyện ban hành Thông báo số 19/TB-UBND Về việc hủy bỏ các công trình, dự án có trong Kế hoạch sử dụng đất nhưng sau 03 năm chưa thực hiện và các công trình dự án đã được phê duyệt trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, 2020 của huyện Nam Đông nhưng không có khả năng thực hiện:

Căn cứ Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nam Đông;

UBND huyện thông báo hủy bỏ các công trình, dự án có trong Kế hoạch sử dụng đất huyện Nam Đông nhưng sau 03 năm chưa thực hiện theo quy định của pháp luật và các công trình dự án đã được phê duyệt trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, 2020 của huyện Nam Đông nhưng không có khả năng thực hiện, cụ thể: 

STT

Tên công trình,dự án

Địa điểm

Diện tích
(ha)

I

Công trình, dự án thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua

1.1

Năm 2019

 

 

1

Nâng cấp, mở rộng nhà Gươl thôn 2, xã Thượng Long

 Xã Thượng Long

0,08

2

Nâng cấp, mở rộng nhà Gươl thôn Dỗi, xã Thượng Lộ

Xã Thượng Lộ

0,04

1.2

Năm 2020

 

 

1

Vỉa hè tuyến đường Khu vực 4 thị trấn Khe Tre đi Hương Lộc

Thị trấn Khe Tre, xã Hương Lộc

0,51

2

Hệ thống thoát nước Cụm công nghiệp Hương Hòa

 Xã Hương Hòa

0,14

3

Dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Thượng Nhật

Xã Thượng Nhật

120,71

II

Công trình, dự án kế hoạch cấp huyện xác định

2.1

Năm 2018

 

 

1

Dự án Phát triển vùng trồng cam và trồng cây dược liệu giá trị cao

Xã Hương Phú

97,00

2.2

Năm 2019

 

 

1

Nhà máy sản xuất, chế biến đá ốp lát GABRO

Xã Hương Giang

2,12

 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện các nội dung tại Thông báo này./.

 

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.118.544
Truy cập hiện tại 9.404