Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Về việc tặng Giấy khen đối với các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Khuyến học, Khuyến tài năm 2020
False 19404Ngày cập nhật 03/01/2021

Ngày 31/12/2020, Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định tặng Giấy khen đối với 02 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Khuyến học, Khuyến tài năm 2020 có tên như sau:

I. Tập thể:

1. Hội Khuyến học xã Hương Phú

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

II. Cá nhân:

1. Ông Lê Phú Thưởng, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

2. Ông Lê Khảm, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

3. Ông Cao Phúc, Ủy viên BTV Hội Khuyến học huyện.

(có file quyết định đính kèm)./.

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 62