Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố Danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
False 13027Ngày cập nhật 22/11/2020

Ngày 17/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2933/QĐ-UBND Công bố 16 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.

Theo đó, 16 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp gồm có: Bổ nhiệm Thừa phát lại; Miễn nhiệm Thừa phát lại (trường hợp được miễn nhiệm); Bổ nhiệm lại Thừa phát lại; Đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại; Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại; Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại; Cấp lại Thẻ Thừa phát lại; Thành lập Văn phòng Thừa phát lại; Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại; Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại; Chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại; Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại; Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại; Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại; Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại; Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại.

 
www.thuathienhue.gov.vn
Lê Minh Huân
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.992.567
Truy cập hiện tại 5.486