Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

UBND tỉnh công bố 01 TTHC trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
False 9872Ngày cập nhật 16/11/2020

      Ngày 25 tháng 9 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2492/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, 01 TTHC trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là: "Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện".

Quyết định nêu rõ, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế công khai TTHC này tại Trung tâm hành chính công cấp huyện và trên Trang thông tin điện tử của địa phương. Triển khai thực hiện giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Sở Xây dựng cập nhật TTHC mới được công bố vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định; Niêm yết, công khai TTHC này trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC này theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và đăng ký với Sở Khoa học và Công nghệ; hoàn thành việc cấu hình TTHC trên phần mềm Hệ thống xử lý một cửa tập trung của tỉnh

Tập tin đính kèm:
Nhật Linh
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.992.567
Truy cập hiện tại 1.412